Mayor of Thessaloniki
Yiannis Boutaris

Deputy Mayor of Culture & Art
Elli Chrysidou

Head of the Directorate of Culture and Tourism
Vasiliki Tsaousidou-Mitraka

Head of the Department of Events and Festivals
Eleni Tsevekidou

Head of the Department of Administrative Support
Aspa Linardaki

Programme Organisation – Production Organisation
Polyxeni Zaptie
Sophocles Kaltzidis
Fotini Kastanopoulou
Christina Sachinidou
Sophia Symeonidou
Athanasios Fylaktos

Programme Organisation – Administrative Support
Vassilis Adamopoulos
Dimitris Konstantinidis
Sotiria Michailidou
Nikolaos Papaikonomou
Smaro Fanopoulou
Eleni Sarigiannidou