Οι κάτοχοι της «Κάρτας Δημητρίων» θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν μία έκπτωση 10% σε συγκεκριμένα καταστήματα εστίασης ή ένα μενού των 10 ευρώ. Τα ίδια καταστήματα, θα παρέχουν έκπτωση 10% σε κατόχους ημερήσιου εισιτηρίου από τις εκδηλώσεις των 53ων Δημητρίων.