53Δ

Για 53η χρονιά, τα Δημή­τρια εξακολουθούν να αντι­προσωπεύουν τις πιο σύγ­χρονες τάσεις σε όλα τα καλλιτεχνικά είδη και να αξιοποιούν κληρονομιές της πόλης και της χώρας. Μέσα από καινούρια καλλι­τεχνικά τοπία ήχου, εικόνας και εμπειρίας, τα οπερε­τικά στοιχεία συνδυάζονται με τη μαριονέτα, η τεχνο­λογία γίνεται κομβικό μέρος των παραστατικών τεχνών, οι επιτελεστικές πρακτικές του θεάτρου και του χορού συναντούν την περφόρ­μανς, οι έλληνες μουσικοί συναντούν τους ξένους.

Φιλόδοξο εγχείρημα του φετινού φεστιβάλ είναι το θεατρικό showcase, με στόχο την εξωστρέφεια του ίδιου του θεσμού και των ελληνικών θεατρικών παρα­γωγών μέσα από την πλατ­φόρμα των Δημητρίων. Προσκεκλημένοι είναι καλλι­τεχνικοί διευθυντές και διορ­γανωτές ξένων φεστιβάλ.

Στη μουσική προτείνεται ένα αμάλγαμα ειδών και χωρών, κατά κύριο λόγο της Μεσογείου και του ευρωπα­ϊκού χώρου.

Στα εικαστικά, μονογραφικά αφιερώματα τιμούν καλ­λιτέχνες όλων των γενεών της σύγχρονης τέχνης, της Θεσσαλονίκης, της Ελλά­δας γενικότερα και του εξωτερικού, ενώ η κληρο­νομιά του Αλέξανδρου Ιόλα, θα φέρει έργα εξαιρετικά σημαντικά καλλιτεχνών στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Δυο σημαντικά συνέδρια μπαίνουν στο πρόγραμμα των Δημητρίων, το ένα διε­ρευνά τις επιπτώσεις του «1968» στο θέατρο, το δεύ­τερο στο πλαίσιο του έτους της ευρωπαϊκής πολιτιστι­κής κληρονομιάς, για να διερευνήσει την έκταση της κληρονομιάς αυτής. Τέλος για άλλη μια χρονιά, τιμάται ο κινηματογράφος μικρού μήκους, με την ετήσια διορ­γάνωση του TiSFF.

Με δυο λόγια, η εμπειρία του ατόμου απέναντι σε μια κοινωνία που αλλάζει είναι στο επίκεντρο των καλλι­τεχνικών προτάσεων των 53ων Δημητρίων, που ελπί­ζουμε ότι θα απολαύσετε.

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή