Αλλαγή χώρου της παράστασης Γελοίο Σκότος του ΒΟΛΦΡΕΜ ΛΟΤΣ

Ο χώρος όπου θα λάβει χώρα η θεατρική παράσταση το Γελοίο Σκότος του ΒΟΛΦΡΕΜ ΛΟΤΣ από την Πειραματική Σκηνή του Εθνικού θεάτρου  στις 16 &17 ΟΚΤ είναι το θέατρο ΆΝΕΤΟΝ!